fbpx

Crowdfunding 2018

Crowdfunding MON

augustus 2018 – december 2018

 

Welkom bij de crowdfundingscampagne van Muziek Organisatie Noord! Deze campagne is opgezet om ervoor te zorgen dat Muziek Organisatie Noord er (nog) beter gaat uitzien. Het vervangen van muziekinstrumenten en het verduurzamen van alles wat MON doet, kost geld maar levert ook rendement op! Hieronder volgen de spelregels in het kort:

Tijdsduur van de campagne

De campagne start per 1 augustus 2018 en duurt tot 1 januari 2019. In totaal is er 5 maanden de tijd om deel te nemen aan dit initiatief. De campagne moet een kop en een staart hebben zogezegd, vandaar de start- en de einddatum.

Maximale hoogte funding

Het maximale bedrag waarop de campagne zich richt is 50.000 euro. De reden dat er een eindbedrag wordt gesteld is dat het geld uiteraard ,behoudens giften, ook weer terugbetaald moet worden!

Rentevergoeding

De rentevergoeding voor het beschikbaar gestelde bedrag = 3%, over een maximum looptijd van 5 jaar. Tussentijds wordt er afgelost door middel van een officiële uitloting.

Looptijd beschikbaar gesteld bedrag

Minimaal 1 jaar, en maximaal 5 jaar. Er wordt jaarlijks een loting verricht waaraan alle funders automatisch deelnemen. Uitloting betekent aflossing van het ingelegde bedrag en uitkering van de rentevergoeding. Daarmee stopt de deelname automatisch. De jaarlijkse loting is afgerond zodra 1/5 deel van het ingelegde bedrag is uitgeloot.

Maximaal aantal deelnemers

Onbeperkt totdat het einddoel van 50.000 euro is gehaald.

Minimum inleg per deelname

10 euro

Maximum inleg per deelname

5.000 euro. Een deelnemer kan wel meer inleggen, maar dan kan dat alleen op verschillende investeringsnummers. Dat betekent dat een deelnemer dus op verschillende nummers deelneemt en bij de uitloting meer kans heeft dat hij of zij niet in het geheel uitgeloot wordt.

Uitloting

De uitloting betreft het binnengehaalde bedrag per 1 januari 2019. Dat kan betekenen dat dit bedrag minder is dan het streefdoel van 50.000 euro. Stel de funding stopt bij 15.000 euro op 1 januari 2019. Dan is dát het bedrag dat in 5 jaar tijd wordt terugbetaald, middels loting: per jaar wordt er dan 3.000 euro uitgeloot, waarna de aflossing en de rentevergoeding betaald wordt. De overige deelnemers krijgen hun rente vergoed en de deelneming loopt dan in elk geval nog een jaar door.

Indien er een uitloting plaatsvindt voor een groter bedrag dan de 20% van het ingelegde totaalbedrag dan wordt een deel van de inleg als uitgeloot beschouwd. Het overige deel blijft dan rente trekken tot de volgende uitloting.

Voorbeeld: er is in totaal 15.000 euro opgehaald. Dat betekent dat er per loting 3.000 wordt uitgeloot en uitbetaald. Stel er wordt als volgt geloot:

– investeringsnummer 3 voor 1000 euro, dan moet er nog 2000 euro uitgeloot worden:

– investeringsnummer 15 voor 250 euro, dan moet er nog 1750 euro uitgeloot worden;

– investeringsnummer 21 voor 10 euro, dan moet er nog 1740 euro uitgeloot worden;

– investeringsnummer 7 voor 2000 euro. Dat is te veel. Investeringsnummer 7 wordt voor 1740 euro uitgeloot en gaat als investeringsnummer 7 door voor de volgende lotingen met een bedrag van 260 euro.

De uitbetalingen zijn dan als volgt:

– nr 3 krijgt 1000 plus 30 euro;

– nr 15 krijgt 250 euro plus 7,5 euro;

– nr 21 krijgt 10 euro plus 30 cent;

– nr 7 krijgt 1740 euro plus 52,20 euro.

 

De lotingshandeling wordt verricht door advocaat mr. M. Schuring, verbonden aan Strix Advocaten.

Uitlotingskalender

 

1e loting: 1 januari 2020

2e loting: 1 januari 2021

3e loting: 1 januari 2022

4e loting: 1 januari 2023

5e loting: 1 januari 2024

Communicatie

De communicatie loopt via verschillende kanalen: via de website, via facebook, via mailberichten en op aanvraag.

Op de website www.erzitmuziekinmon.nl wordt algemene informatie gegeven over de voortgang van de funding en wat er met het geld wordt gedaan. Via een mailing kan de berichtgeving  op de persoon gericht worden afgegeven, of kan een algemeen bericht aan alle funders worden verstuurd. Op aanvraag wordt uitsluitend informatie verstrekt aan de funder(s) die erom hebben verzocht.

Funding = Storting

 

De funding vindt plaats door het storten van een geldbedrag op rekeningnummer

NL 39 RABO 0112987184 op naam van Muziek Organisatie Noord te Groningen.

Vermeld bij de storting in elk geval uw naam, uw mailadres en de omschrijving  “crowdfunding MON 2019”.

U ontvangt na storting een bevestiging en een investeringsnummer per mailbericht.

Uitkering

De uitkering kan 2 componenten bevatten:

  1. Bij uitloting betreft de uitkering het geïnvesteerde bedrag + rente
  2. Indien niet uitgeloot betreft de uitkering het rentebedrag

Uitkeringsagenda

De eerste uitkering vindt plaats op 1 januari 2020 en loopt gelijk met de uitlotingskalender